Erfelijke ziekte – Lijder, Drager of Vrije hond

Een individu kan voor een erfelijke ziekte vrij, drager of lijder zijn.

Een hond die vrij is, heeft de ziekte niet en kan de genetische afwijkingen ook niet
doorgeven aan zijn nakomelingen.


Een drager heeft één gezond en één ziek gen. In geval van een recessief
overervende aandoening is hijzelf niet ziek, maar kan hij de ziekte wel doorgeven.


Een lijder heeft twee afwijkende genen en kan de ziekte zelf krijgen, een lijder geeft
de ziekte altijd door aan zijn kinderen.


Het gebruiken van lijders in de fokkerij is zeer af te raden. Zoals in figuur 1 te zien is,
zal een combinatie van lijders zieke individuen voortbrengen.


Het kan nodig zijn om dragers van een recessief overervende aandoening in te
zetten, om te voorkomen dat de variatie in andere genen anders verloren zal gaan.
Dit kan alleen als de drager gecombineerd wordt met een hond die vrij is van de
betreffende ziekte.