Vroeg castratie bij honden.

“VROEG CASTRATIE BIJ HONDEN” Standpunt Hondenbescherming met betrekking tot ‘vroegcastratie’ bij honden. Inleiding De Hondenbescherming zet zich in voor verantwoord hondenbezit: hondenbezit dat verantwoord, plezierig en welzijnsbevorderend is voor hond, eigenaar en omgeving. Tegenwoordig hoor je als consument steeds vaker dat een hond al op de leeftijd van zeven of acht weken gecastreerd wordt. Zeker bij bepaalde typen honden lijkt dit gewoonte te gaan worden. Standpunt Hondenbescherming Hondenbescherming is tegen castreren hond op zeven of acht weken. Een dergelijk vroege castratie is niet in het belang van het dier. Wanneer een dier zodanig vroeg ‘geholpen’ wordt, zal deze geen normale ontwikkeling tot volwassen dier doormaken. Lichamelijk en geestelijk volwassen worden, gebeurt bij mens en dier onder invloed van hormonen. Bij castratie wordt het overgrote deel van de hormoonproductie voorkomen die normaal op latere leeftijd op gang komt. Daardoor kan een dier dus niet op normale wijze volwassen worden. Dit is vaak terug te zien in bijvoorbeeld botontwikkeling (de hond groeit te lang door en krijgt minder spierontwikkeling). Ook gedrag staat onder invloed van hormonen. Wanneer een pup op zeven of acht weken gecastreerd wordt, is dit eveneens een belasting op zijn jonge lijfje. Een narcose is voor een jong dier zeker niet zonder risico. Voorts kan men zich afvragen wat een ingreep als deze teweegbrengt bij een pup die in een periode van zijn leven is waarin hij snel angstig kan zijn en vooral positieve ervaringen moet opdoen. Redenen die worden aangevoerd voor ‘vroegcastratie’ liggen meestal op het gebied van ongewenste voortplanting. De Hondenbescherming is voorstander van geboortebeperking om een overschot aan honden te voorkomen. Er zitten immers al genoeg ongewenste honden in een asiel.Echter, er zijn veel manieren om ongewenste voortplanting te voorkomen. Bovendien lijkt het vroegtijdig inperken van de fokbasis bij de huishond, die geplaagd wordt door inteeltissues, onwenselijk.Castratie en sterilisatie hebben diverse voor- en nadelen die goed doorgesproken moeten worden met de dierenarts. Ook het tijdstip van castratie en sterilisatie moet daarbij worden besproken. Een ingreep aan het begin van de volwassenheid lijkt namelijk specifieke voor- en nadelen te hebben in vergelijking met een ingreep op latere leeftijd. Daarbij gaat het echter altijd om een hond die ouder is dan een half jaar tot een jaar. Dat is een stuk ouder dan een hond van zeven of acht weken. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft enige tijd geleden een standpunt geformuleerd over ‘vroegcastratie’. Dit is op hun website terug te vinden. De samenvatting is als volgt:

  • Neutralisatie op zeer jonge leeftijd (6 tot 8 weken) van pups en kittens in de fokkerij grond van economische motieven wordt afgewezen.
  • Neutralisatie wordt bij teven bij voorkeur uitgesteld tot na de eerste loopsheid.

De dierenartsen van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren onderschrijven de inhoud van dit standpunt en zijn betrokken geweest bij de totstandkoming ervan.De Hondenbescherming wil dan ook graag potentiële hondeneigenaren wijzen op het fenomeen ‘vroegcastratie’ en hen vragen een pup die zo jong ‘geholpen’ is niet te accepteren en de fokker te wijzen op zijn verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn. BRON: hondenbescherming.nl